DevOps Kho Tài Liệu

ebook Getting Started with Istio Service Mesh

Getting Started with Istio Service Mesh - Rahul Sharma

1. Giới thiệu sách

Getting Started with Istio Service Mesh” là một cuốn sách giới thiệu về Istio Service Mesh, viết bởi tác giả Rahul Sharma. Sách này hướng dẫn bạn từ cơ bản đến nâng cao về Istio Service Mesh, một công cụ mạng dịch vụ được sử dụng để quản lý các định tuyến, bảo mật và giám sát các dịch vụ trong môi trường đa dịch vụ.

Bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản về Istio Service Mesh, cách cài đặt và sử dụng Istio, cách triển khai các dịch vụ trong môi trường Istio và những mẹo hay để giải quyết các vấn đề thường gặp. Nếu bạn muốn tìm hiểu về Istio Service Mesh và cách sử dụng nó để quản lý các dịch vụ trong môi trường đa dịch vụ, cuốn sách này sẽ là một tài liệu rất hữu ích cho bạn.

Getting Started with Istio Service Mesh - Rahul Sharma

Xây dựng sự hiểu sâu sắc về mạng dịch vụ Istio và tìm hiểu tại sao một mạng dịch vụ là cần thiết cho một ứng dụng phân tán. Sách này bao gồm kiến trúc Istio và các tính năng của nó sử dụng một p approach với các ví dụ không có liên quan đến ngôn ngữ. Để cấu hình môi trường Istio của bạn, bạn sẽ trải nghiệm quá trình cài đặt và học các khái niệm về mặt điều khiển và mặt dữ liệu. Bạn sẽ trở nên giỏi với các khái niệm mới và áp dụng chúng với các thủ tục tốt nhất để liên tục cung cấp ứng dụng.

2. Bạn sẽ học được

Khám phá các thành phần kiến trúc Istio và proxy Envoy Thực hành quản lý lưu lượng cho việc điều hướng dịch vụ và phân phối ứng dụng Xây dựng độ bền cho ứng dụng bằng cách sử dụng timeout, circuit breaker và connection pool Theo dõi bằng Prometheus và Grafana Cấu hình bảo mật cho ứng dụng

3. Link download

Google drive: Download

Bài viết liên quan:

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Tags

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !