Kho Tài Liệu

Ebook AWS Certified Solutions Architect Official Study Guide

AWS Certified Solutions Architect Official Study Guide

AWS Certified Solutions Architect – Associate giới thiệu kiến ​​thức và kỹ năng về công nghệ AWS, trên nhiều loại dịch vụ AWS. Trọng tâm của chứng nhận này là thiết kế các giải pháp tối ưu hóa hiệu suất và chi phí, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về Khung kiến ​​trúc tối ưu AWS. Chứng nhận này có thể nâng cao hồ sơ nghề nghiệp và thu nhập của các cá nhân được chứng nhận, đồng thời tăng uy tín và sự tự tin của bạn đối với các bên liên quan và tương tác với khách hàng.

AWS Certified Solutions Architect Official Study Guide

Bạn sẽ học được gì

Chuẩn bị và đạt được chứng nhận này sẽ giới thiệu:

  • Kiến thức và kỹ năng về điện toán, kết nối mạng, lưu trữ và cơ sở dữ liệu Các dịch vụ AWS cũng như các dịch vụ quản lý và triển khai AWS
  • Kiến thức và kỹ năng triển khai, quản lý và vận hành khối lượng công việc trên AWS cũng như triển khai các yêu cầu tuân thủ và kiểm soát bảo mật
  • Kiến thức và kỹ năng sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS và Giao diện dòng lệnh AWS (CLI) Hiểu biết về Khung kiến ​​trúc tối ưu AWS, kết nối mạng AWS, dịch vụ bảo mật và cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS
  • Khả năng xác định dịch vụ AWS nào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nhất định và xác định yêu cầu kỹ thuật cho ứng dụng dựa trên AWS

 

Download Ebook AWS Certified Solutions Architect

Google Drive: Download

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Tags

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !