Tutorial-5122023

Hướng dẫn sử dụng tool ipscan trên windows

ipscan

Khi bạn quản lý rất nhiều IP có thể lên tới hàng nghìn địa chỉ IP, làm thế nào để bạn có thể biết tất cả các IP đó đang online một cách nhanh nhất. Bạn không thể thực hiện kiểm tra bằng tay hàng nghìn lần. Một sự lựa chọn đơn giản cho bài toán trên chính là sử dụng tool ipscan để thực hiện kiểm tra trạng thái của tất cả các IP mà bạn đang quản lý.

Dưới đây là các bước cài đặt và sử dụng tool ipscan cơ bản.

1. Tải tool

  • Tải file cài đặt

Truy cập website: https://angryip.org/download/#windows

Lựa chon cho hệ điều hành windows và tải xuống

screenshot 713

  • Chạy tool: Tool dạng file thực thi phải run mỗi lần sử dụng không cài đặt trực tiếp lên máy tính.

Chạy tool ipscan-win64-3.5.5.exe

screenshot 715

2. Thao tác sử dụng cơ bản

  • Khi sử dụng tool có giao diện cơ bản như sau:

screenshot 715

  • Ipscan cho phép bạn kiểm tra trạng thái ip theo các phương thức đầu vào như range (dải IP), random (ngẫu nhiên), text file (đầu vào là một file .txt)

screenshot 716

Kiểm tra trạng thái IP của một range IP

screenshot 716

Kết quả:

screenshot 718

screenshot 719

Kiểm tra trạng thái IP random một số IP trong 1 subnet

screenshot 720

Kiểm tra trạng thái IP theo file .text đầu vào

Định dạng file text đầu vào (Tool chỉ hỗ trợ định dạng .txt)

screenshot 722

screenshot 721

Export kết quả ra file .txt

screenshot 723


Thực hiện bởi congdonglinux

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !