Tutorial-5122023

Hướng dẫn sử dụng phần mềm putty trên Windows

photo 2019 01 16 00 32 46

Putty là phần mềm miễn phí, được cài trên các hệ điều hành windows để truy cập vào các máy chủ linux hoặc các thiết bị mạng có hỗ trợ giao thức SSH.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn:
Cài đặt phần mềm putty trên windows 10 64bit.
Hướng dẫn sử dụng putty để truy cập vào một máy linux (Centos hoặc Ubuntu …) và một thiết bị mạng.

Yêu cầu cần phải có là: Máy chủ đã cài SSH server hoặc thiết bị mạng đã được khai báo để truy cập thông qua SSH.

photo 2019 01 16 00 32 46

1. Tải và cài đặt Putty

Tải file cài đặt

Truy cập website: https://www.putty.org/

Lựa chon cho hệ điều hành windows và tải xuống. Chọn mục số 2 như hình dưới.

screenshot 768

Sau đó sẽ được điều hướng sang trang mới, tiếp tục chọn mục như ảnh bên dưới để download bộ cài của putty, máy sẽ hỏi bạn lưu ở đâu.

screenshot 769

Cài đặt Putty

Bắt đầu cài đặt

Click vào file vừa tải về, sau đó chọn Next

screenshot 770

Để mặc định các gợi ý cài đặt và chọn Next tiếp theo.

screenshot 771

Chọn Install để cài đặt putty

screenshot 772

Sau đó chọn Finish để kết thúc việc cài đặt putty.

Screenshot 773

2. Thao tác sử dụng cơ bản

2.1. Thực hiện ssh tới một server linux

Khởi động putty từ desktop hoặc từ thanh menu của windows. Ta sẽ có màn hình giao diện của putty. Sau đó bắt đầu nhập các thông số cần thiết như ảnh bên dưới, bao gồm:

 • Địa chỉ IP của máy chủ muốn remote
 • Port của giao thức SSH, thường là 22 nếu ta không thay đổi gì.

Bạn thực hiện theo các bước trong hình ở dưới:

 • Bước 1: Lựa chọn giao thức kết nối SSH
 • Bước 2: Nhập IP máy chủ ssh server
 • Bước 3: Nhập port kết nối SSH của server.
 • Bước 4: Kết nối

screenshot 774

Sau đó chọn Open, ta sẽ có cửa sổ mới hiện ra, sau đó nhập user là root hoặc user khác nếu ta đã tạo trước đó. Trong ví dụ này là user root.

screenshot 775

Nhập tiếp mật khẩu của user root để thực hiện đăng nhập vào máy chủ linux.

2.2. Thực hiện telnet tới một switch

Lựa chon giao thức telnet, nhập địa chỉ IP switch, port telnet của switch

 • Port của giao thức Telnet, mặc định là 23.

Bạn thực hiện theo các bước trong hình ở dưới:

 • Bước 1: Lựa chọn giao thức kết nối Telnet
 • Bước 2: Nhập IP thiết bị switch
 • Bước 3: Nhập port kết nối Telnet của server.
 • Bước 4: Kết nối

screenshot 776

Sau đó chọn Open, ta sẽ có cửa sổ mới hiện ra, sau đó nhập password để truy cập vào switch.

screenshot 777


Thực hiện bởi congdonglinux

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !