Tutorial-5122023

Hướng dẫn cài đặt CentOS 7.6 – 64 bit

screenshot 728

Tài liệu hướng dẫn các bước cài đặt CentOS-7-x86_64-Minimal-1810

1. Chuẩn bị

 • Phiên bản CentOS: CentOS-7-x86_64-Minimal-1810
 • Môi trường cài đặt: WMware ESXi. Ngoài ra có thể cài đặt trên máy vật lý hoặc các môi trường ảo hóa khác như KVM, WMware workstation, Hyper-V.
 • Một máy với cấu hình tối thiểu 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB Disk

2. Chuẩn bị file cài CentOS 7.6 – 64 bit

Có rất nhiều nguồn để download file ISO CentOS 7 để cài đặt. Bạn thực hiện tải file ISO CentOS 7 CentOS-7-x86_64-Minimal-1810.iso

3. Thiết lập môi trường cài đặt

 • Nếu như bạn cài đặt trên máy vật lý bạn cần chuẩn bị USB hoặc phương pháp để gắn file ISO vừa down ở trên.

 • Trong hướng dẫn này thực hiện trên môi trường ESXi.

4. Các bước cài đặt

 • Start máy ảo: Khi khởi động máy ảo lên bạn sẽ nhìn thấy màn hình cài đặt đầu tiên của CentOS 7. Bạn có thể Enter để tiến hành cài đặt ngay hoặc nhờ để tự động vào chế độ cài đặt.

screenshot 728

 • Lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Anh

screenshot 729

 • Lựa chọn Date & Time

screenshot 730

screenshot 731

 • Cấu hình Network Interface

Khi bạn vào mục này sẽ hiển thị cho bạn tất cả interface mà server bạn hiện có, bạn có thể bật lên hoặc không.

screenshot 732

screenshot 733

 • Cấu hình Disk

Ở mục này bạn có thể lựa chọn chế độ tự động phân chia phân vùng hoặc bạn chia phần vùng theo yêu cầu của bạn. Ở đây tôi lựa chọn chế độ tự động.

screenshot 734

screenshot 735

 • Bắt đầu cài đặt

screenshot 736

 • Thiết lập password root cho server

screenshot 737

screenshot 738

Lưu ý: Bạn đặt password cho server có độ mạnh cao để bảo vệ server khỏi các cuộc tấn công dò quét mật khẩu.

 • Quá trình cài đặt đang diễn ra

screenshot 739

 • Khởi đông lại để hoàn tất quá trình cài đặt.

screenshot 740

screenshot 741

5. Kiểm tra

 • Bạn sử dụng tài khoản root, password bạn thiết lập để login vào server CentOS 7 vừa cài đặt và kiểm tra thông số về server của mình.

screenshot 742

Như vậy bạn đã cài đặt thành công hệ điều hành CentOS 7. Bạn có thể cài đặt tiếp theo các ứng dụng mà bạn mong muốn.


Thực hiện bởi cloud365.vn

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !