Kiến Thức Linux Linux Căn Bản

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng công cụ Perf phân tích hiệu suất trên Centos 8

Perf Performance

Perf là một cụ phân tích hiệu suất trong hệ điều hành Linux. Nó có nhiều câu lệnh để phân tích toàn bộ hệ thống. Perf có thể hỗ trợ việc phân tích hiệu suất của bộ đếm, hiệu suất của phần cứng và nhiều thứ khác. Nó cũng giúp bạn giải quyết và xử lý sự cố về hiệu suất ở mức độ chuyên sâu.

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách để cài đặt và sử dụng công cụ phân tích hiệu suất Pert trên Centos 8. 

Yêu Cầu:

  • Một máy chủ đang chạy Centos 8
  • Phải có quyền root trên hệ thống

Cài đặt Perf

Mặc định, Perf có sẵn trên repository của Centos 8. Chúng ta có thể dễ dàng cài đặt với câu lệnh sau:

dnf install perf -y

Một khi đã cài đặt thành công, bạn có thể liệt kê ra những câu lệnh của Perft bằng câu lệnh: 

perf --help

Bạn sẽ thì thấy ngoài màn hình như sau:

Perf Stat

Bạn có thể hiển thị tất cả các sự kiện của của pert bằng câu lệnh sau:

perf list stat

Để phân tích về Ram của hệ thống, ta chạy câu lệnh: 

perf stat free -m

Bạn sẽ nhìn thấy trạng thái hiệu suất của câu lệnh “free -m” trên màn hình:

Perf Top

perf-top là một công cụ dùng để tạo và hiển thị hiệu suất của bộ đếm theo thời gian thực.

Bạn có thể sử dụng perft top với tùy chọn -a để nhìn thấy tất cả các kiểu sự kiện:

perf top -a

Chúng ta sẽ thấy ngoài màn hình như sau:

Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn -e để hiển thị các sự kiện liên quan tới cpu-clock:

perf top -e cpu-clock

Perf Record

perf-record run a command and record its profile into perf.data inside the current working directory.

For example, run a command “df -h” and record its profile into perf.data using the below command:

perf record df -h

You should see the following screen:

Perf Report

Đây là câu lệnh để phân tích tệp tin được tạo bởi bản ghi của perf và sinh ra một hồ sơ theo dạng text hoặc đồ thị. 

perf report

Lời kết

Trong bài hướng dẫn trên, chúng ta vừa học cách để cài đặt và sử dụng công cụ Pert để phân tích hiệu suất trên hệ điều hành Centos 8. Chúng tôi hi vọng bạn sẽ vận dụng được để phục vụ cho hệ thống của bạn. Để tìm hiểu sâu hơn về Pert, bạn có thể truy cập trang chủ Perf

 

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !