Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 20. Kubernetes Deployments

GCE

Kubernetes Deployments

[arve url=”https://youtu.be/p4EWjreov7g” loop=”no” muted=”no” /]

Deployment Theory

[arve url=”https://youtu.be/3sWSaAnTkv8″ loop=”no” muted=”no” /]

 

Deployments in Action

[arve url=”https://youtu.be/deAANhv6zyE” loop=”no” muted=”no” /]

Recap

[arve url=”https://youtu.be/LP9TNWB9GVQ” loop=”no” muted=”no” /]

         Nguồn:
congdonglinux.com

to be continued …..

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !