Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 21. Kubernetes Auto-scaling Apps

GCE

Scaling Applications

[arve url=”https://youtu.be/jS3klGkBhZc” loop=”no” muted=”no” /]

Big Picture

[arve url=”https://youtu.be/XDPgKRGfAvo” loop=”no” muted=”no” /]

HPA Theory

[arve url=”https://youtu.be/oV2Z42–lsg” loop=”no” muted=”no” /]

HPA Demo

[arve url=”https://youtu.be/6hbpXiFumFI” loop=”no” muted=”no” /]

Cluster Autoscaler Theory

[arve url=”https://youtu.be/S-Rp6ecqvX4″ loop=”no” muted=”no” /]

Cluster Autoscaler Demo

[arve url=”https://youtu.be/cjycVW9M710″ loop=”no” muted=”no” /]

Recap

[arve url=”https://youtu.be/8mnKHsbwi0g” loop=”no” muted=”no” /]

 

        Nguồn:
congdonglinux.com

to be continued …..

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !