Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 19. From Code to Kubernetes

GCE

Code to Kubernetes

[arve url=”https://youtu.be/ZD_C1Ld5cqA” loop=”no” muted=”no” /]

Big Picture

[arve url=”https://youtu.be/9CIfs-TuIIA” loop=”no” muted=”no” /]

Demo

[arve url=”https://youtu.be/rmVnTzIa-SY” loop=”no” muted=”no” /]

Recap

[arve url=”https://youtu.be/vuxKp_skQ-0″ loop=”no” muted=”no” /]

         Nguồn:
congdonglinux.com

to be continued …..

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !