Cloud Terraform

Terraform cho người bắt đầu

Terraform-logo

1. Terraform là gì ?

Terraform là một công cụ cho phép chúng ta xây dựng Cơ sở hạ tầng ( infrastructure ) hoàn toàn bằng Code. Nó được trình bày với ngôn ngữ thân thiện mà chúng ta dễ dàng có thể đọc hiểu. Terraform sử dụng một ngữ riêng, có hỗ trợ tính năng xem lại các thay đổi trong Cơ sở hạ tầng, trước khi thực sự triển khai, điều này giúp cơ sở hạ tầng an toàn hơn. Với Terraform, nó cho phép chúng ta quản lý nhiều loại tài nguyên và dịch vụ khác nhau như: hardware, IaaS, PaaS, và SaaS.

Trong bài viết này, bạn sẽ có thể hiểu được về khái niệm “Infrastructure as code” của Terrafrom, cũng như sẽ hiểu về cách biên soạn và thực thi một Terraform với ngôn ngữ HCL (Harshicorp Language System).

2. Những kỹ năng bạn sẽ học được

  • Devops
  • IaC
  • Terraform
  • IT Automation
  • Infrastructure As Code

3. Chuỗi bài học

3.1. Introduction to Infrastructure as code and Terraform

3.2. Harshicorp Configuration Language syntax

3.3. Create your first infrastructure using Terraform execution flow

3.4. Updating a resource in Terraform configuration file

3.5. State file and other files created by Terraform

3.6. Defining Variables in Terraform

3.7. Passing variables via terraform.tfvars file

3.8. Writing configuration files to create a resource in Azure Cloud

        Nguồn:                                     Truy Cập Diễn Đàn Ngay

congdonglinux.com                            forum.congdonglinux.com

   Nhấn Subcribe                            Like Facebook 

close

Đăng Ký Liền Tay

Nhận Ngay Bài Viết

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Add Comment

Click here to post a comment