Kho Tài Liệu

Tài liệu Quản trị Linux LPI 1, 2

LPI

Mở đầu

Linux Professional Institute (LPI) là một tổ chức phi lợi nhuận ở  Toronto, Canada, chuyên nghiên cứu, phát triển hệ điều hành Linux, phần mềm mã nguồn mở và phần mềm miễn phí. Hệ thống chứng chỉ của LPI cung cấp một số chứng chỉ Linux trung lập được thiết kế dành cho các chuyên gia từ cấp độ nhập môn đến cấp cao và đã trở thành một trong những hệ thống chứng chỉ tiêu chuẩn được công nhận tại rất nhiều quốc gia trên thế giới.  

LPI

Giới thiệu mục lục ebook “Tài liệu Quản trị Linux LPI 1, 2”

+ Tài liệu Quản trị Linux LPI 1,2

Topic 1: Linux Installation and Package Management

Topic 2: GNU and Unix Comman

Topic 3: Administrative Tasks

Topic 4: Devices, Linux Filesystems

Topic 5: System Startup

Topic 6: Shells, Scripting

Topic 7: Linux Kernel

Topic 8: Networking Fundamentals

Topic 9: Remote server management

Topic 10: DHCP – FTP Servers

Topic 11: File Sharing

Topic 12: Central Authentication Service

Topic 13: Domain Name Server

Topic 14: Web Services

Topic 15: E-Mail Services

Topic 16: Squid

Topic 17: System – Network Security

+ Tài liệu Quản trị Linux Advanced

Phần I: Active Directory và Linux

Phần II: Web Server

Phần III: Mail Server

Phần IV: High Avaiable

Phần V: Network monitoring – VPS

Phần VI: Database

Link download ebook “Tài liệu Quản trị Linux LPI 1, 2”:

Tai lieu Quan Tri Linux LPI 1 2 Advanced.zip
Sach-Lab-Linux-LPI.zip

        Nguồn:                  

congdonglinux.com

              [maxbutton id=”2″ ]                             [maxbutton id=”3″ ] 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !