Kiến Thức Linux Linux Căn Bản

Ngắt session SSH trên Linux

kill SSH user sessions

Trước khi bắt đầu, chúng ta nói sơ qua về TTY, từ TTY là từ viết tắt của teletype terminals.

một vài năm trước, user terminal được kết nối đến máy tính của electromechancal teleprinter ( tạm dịch: Máy điện cơ học) hoặc teletypewriters ( tạm dịch: Máy đánh chữ)  ( TeleTYpewrite, TTY), kể từ đó cái tên TTY vẫn còn được sử dụng như là một tên cho những console không có giao diện (GUI), những console này hầu như chỉ toàn chữ và câu lệnh.

Ở đây, chúng tôi sẽ giải thích câu lệnh và các tuỳ chọn để kill những kết nối TTY không mong muốn.

Chúng ta cần tìm PID ( Process ID) của một TTY cụ thể. Đầu tiên, kiểm tra kết nối bằng câu lệnh “w”. Hình minh hoạ bên dưới:

tty 1

[email protected] [~]# w
 02:05:41 up 234 days, 23:46, 3 users, load average: 1.47, 1.89, 1.98
USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
root   pts/0  w3-oc.lolipop-i  23:51  53:49  0.04s 0.04s -bash
root   pts/2  w3-oc.lolipop-i  01:11  0.00s 0.01s 0.01s w
root   pts/3  w3-oc.lolipop-i  01:12  53:32  0.00s 0.00s -bash

Ở đây, bạn có thể nhìn thấy 3 kết nối là pts/0, pts/2 and pts/3, nơi mà chuẩn PTS cho pseudo terminal.

Bạn cũng sẽ những thấy những process đang thực thi của những kết nối TTY này. Trong câu lệnh này, chúng tôi không thấy process ID ( PID) của tty.

Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh để tìm process ID, ví dụ:

# ps -ft tty

Example

[email protected] [~]# ps -ft pts/0
UID     PID  PPID C STIME TTY     TIME CMD
root   331857 331761 0 Oct09 pts/0  00:00:00 -bash

Ở đây, bạn sẽ thấy được thông tin user và process ID. Sau đó sử dụng câu lệnh kill để ngắt kết nối tty.

# kill 

ví dụ

# kill 331857

Nếu process không ngắt, ta sẽ truyền thêm một tuỳ chọn SIGNKILL để ép buộc phải dùng kết nối.

# kill -9 

Một cách khác, sử dụng câu lệnh sau để ngắt kết nối TTY:

Bạn có thể cũng sử dụng câu lệnh PKILL cùng với option “-t” để ép buộc ngắt kết nối. 

# pkill -9 -t 

Ví dụ:

# pkill -9 -t pts/0

Kiểm tra kết nối TTY/pts:

Sử dụng câu lệnh sau để tiến hành kiểm tra:

Using ps

[root@connect ~]# ps
 PID TTY     TIME CMD
29849 pts/0  00:00:00 bash
29996 pts/0  00:00:00 ps

Sử dụng tty

[root@connect ~]# tty
/dev/pts/0

 

        Nguồn:                  

congdonglinux.com

             Nhấn Subcribe để nhận thêm nhiều bài viết mới                              Like Facebook

                                       [maxbutton id=”2″ ]                                                           [maxbutton id=”3″ ] 

 

 

 

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Tags

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !