Tin An Ninh Mạng

Lỗ hổng trong Spring cho phép tấn công Broken Access Control

Lo hong trong Spring Security cho phep tan cong Broken Access Control
Framework Spring Security tiếp tục đối mặt với một lỗ hổng nghiêm trọng khác là CVE-2024-22257, điểm CVSS 8,2 cho phép kẻ tấn công chưa xác thực giành quyền truy cập trái phép vào các hệ thống mục tiêu.

spring-security-cve.png

Spring Security là nền tảng của nhiều ứng dụng dựa trên ngôn ngữ Java. Việc tồn lại một lỗ hổng về kiểm soát truy cập (Broken Access Control) như CVE-2024-22257 có thể gây ra mất dữ liệu hoặc làm gián đoạn các hoạt động quan trọng.

Nguyên nhân tồn tại lỗ hổng CVE-2024-22257 là do Spring Security kiểm tra xác thực khi sử dụng trực tiếp đối tượng AuthenticatedVoter. Khi ứng dụng truyền một giá trị null tại tham số Authentication cho AuthenticatedVoter#vote, nó có thể dẫn đến việc cấp quyền truy cập không chính xác, làm hệ thống trở nên dễ bị tấn công.

Các phiên bản Spring Security có thể bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này gồm:

  • 6.2.0 đến 6.2.2
  • 6.1.0 đến 6.1.7
  • 6.0.0 đến 6.0.9
  • 5.8.0 đến 5.8.10
  • 5.7.0 đến 5.7.11
  • Phiên bản cũ hơn, không được hỗ trợ

Để giải quyết lỗ hổng CVE-2024-22257, người dùng cần cập nhật lên phiên bản mới nhất. Ngoài ra, nhóm phát triển Spring cũng khuyến cáo các nhà phát triển xem xét việc chuyển sang các cơ chế quản lý ủy quyền mới mà Spring Security cung cấp và ngừng sử dụng trực tiếp thành phần AuthenticatedVoter, bởi vì nó đã lỗi thời và các ứng dụng dựa vào đây để kiểm tra xác thực có nguy cơ bị tấn công cao hơn.

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !