DevOps

Làm sao để trở thành 1 DevOps?

roadmap-devops

1.Lời nói đầu

Bạn có biết DevOps là gì không? Và bạn muốn theo dõi lộ trình trở thành Kỹ sư DevOps vào năm 2022? Do đó, bài viết này được thiết kế để giúp bạn tìm các công nghệ, ngôn ngữ lập trình và công cụ để bạn có thể tiếp cận và học tập trong năm nay để trở thành một kỹ sư DevOps chuyên nghiệp.

Nhưng đợi đã, vậy DevOps là gì ?

Có thể một số người có thể biết DevOps là gì, trong khi một số khác lại có thể nhầm lẫn về định nghĩa, cũng như các vấn đề liên quan đến nó. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu với những định nghĩa cơ bản trước.

2.DevOps là gì?

DevOps là sự kết hợp giữa phát triển (Dev) và vận hành (Ops). Nó tập trung vào việc rút ngắn thời gian trong giai đoạn phát triển phần mềm, đồng thời nâng cao chất lượng của các ứng dụng. Kỹ sư DevOps là người đứng giữa, có trách nhiệm cộng tác với quản trị viên hệ thống, các lập trình viên và các bộ phận CNTT khác. DevOps Engineer có kiến thức chuyên sâu về các công cụ tự động hóa giúp phát triển các pipeline để xử lý việc triển khai và các quy trình khác.

Các trách nhiệm của Kỹ sư DevOps là lập kế hoạch dự án, phát triển và triển khai phần mềm, bảo mật và tự động hóa, đảm bảo chất lượng hoặc kiểm tra, bảo trì và khắc phục sự cố. Trong một nhóm nếu có sự tham gia của DevOps, nhóm đó sẽ trở nên hoạt động tốt hơn, tạo ra các sản phẩm đáng tin cậy hơn và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Nhưng những kỹ năng và phương pháp tiếp cận cần thiết nào để trở thành Kỹ sư DevOps? Hãy cùng  xem lộ trình sau đây.

3. Lộ trình để trở thành một Kỹ sư DevOps trong năm 2022

Hãy cùng xem lộ trình để có thể giúp bạn tìm hiểu qua các công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình cần thiết để trở thành Kỹ sư DevOps vào năm 2022.

roadmap-devops-2

Source

3.1. Ngôn ngữ lập trình

Để trở thành Kỹ sư DevOps, bước đầu tiên là học một ngôn ngữ lập trình. Vì nó sẽ hữu ích cho việc tích hợp với cơ sở dữ liệu, debug code hoặc tự động hóa các quy trình phát triển và triển khai. Một số ngôn ngữ mà một DevOps có thể học là:

3.2. Hệ điều hành ( Operating System )

Hệ điều hành là một chương trình xử lý việc thực thi một ứng dụng và nó hoạt động như một giao diện giữa người dùng và phần cứng máy tính. Nó liên quan đến việc phân bổ các dịch vụ và tài nguyên như bộ xử lý, bộ nhớ, thông tin và thiết bị. Là một kỹ sư DevOps, điều cần thiết là phải tìm hiểu về hệ điều hành, vì bạn sẽ cần phải làm việc với các máy chủ để chạy các ứng dụng. Linux là hệ điều hành được khuyến nghị vì nó được đa số các công ty và nhà cung cấp máy chủ sử dụng để chạy các ứng dụng web của họ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn các hệ điều hành khác như:

3.3. Biết một số khái niệm về hệ điều hành

Làm quen với các khái niệm khác nhau về hệ điều hành là điều bắt buộc đối với các kỹ sư DevOps, vì bạn sẽ chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng để chạy một ứng dụng. Một số khái niệm bạn cần hiểu là:

 • Process Management
 • Startup Management
 • Threads & Concurrency
 • Sockets
 • POSIX Basics
 • I/O Management
 • Virtualization
 • Memory/Storage
 • File Systems
 • Service Management
 • Networking Concepts

3.4. Thông thạo các câu lệnh linux

Là một kỹ sư DevOps, việc biết và sử dụng thành thạo các câu lệnh (đặc biệt nếu bạn đang làm việc với Linux hoặc Unix) là rất quan trọng. Terminal còn được gọi là bảng điều khiển hoặc dòng lệnh cho phép các nhà phát triển tự động hóa và hoàn thành các tác vụ trên hệ thống mà không cần sử dụng GUI (giao diện người dùng đồ họa). Bạn cần tìm hiểu các câu lệnh về:

 • Text Manipulation
 • Bash Scripting
 • Process Monitoring
 • System Performance
 • Network
 • Compiling Apps From Source
 • Vim/Nano/Emacs/Powershell

3.5. Bảo mật hệ thống mạng và các giao thức

Việc bảo mật hệ thống mạng và các giao thức giúp đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu trong quá trình chuyển đổi qua kết nối Internets. Nó xác định các phương pháp và quy trình để bảo mật hệ thống mạng khỏi các cuộc tấn công và truy cập không được phép. Một số giao thức bảo mật mạng bạn cần biết là:

 • HTTPS
 • HTTP
 • FTP
 • SSL/TLS
 • SSH
 • Port Forwarding
 • IPSec & VPNs
 • AT-TLS
 • OSPF Authentication
 • SNMP
 • Firewall
 • Proxy Services

3.6. Web Server

Máy web server lưu trữ nội dung như văn bản, video, hình ảnh hoặc dữ liệu ứng dụng cho một trang web và cung cấp cho người dùng khi được yêu cầu. Máy chủ web có thể lưu trữ một hoặc nhiều trang web đồng thời bằng cách sử dụng cùng một tài nguyên phần cứng và phần mềm. Nó giao tiếp với trình duyệt web bằng HTTP/HTTPS. Với việc hiểu được chức năng và hoạt động của nó, một kỹ sư DevOps có thể dễ dàng bảo trì và giám sát máy chủ.

Một số Máy chủ Web mà bạn có thể tìm hiểu là:

3.7. Infrastructure as Code

Infrastructure as Code hoặc IaC là phần quan trọng nhất của DevOps. Nó giúp cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng (mạng, bộ cân bằng tải, cấu trúc liên kết kết nối) thông qua code hoặc tệp cấu hình thay vì phải thực hiện theo quy trình thủ công. Nó giúp cho quá trình triển khai tự động và dễ dàng hơn.

Một số khái niệm và công cụ của IaC mà bạn có thể hiểu là:

 • Containers
 1. Docker
 2. LXC
 • Configuration Management
 1. Ansible
 2. Salt
 3. Chef
 4. Puppet
 • Container Orchestration
 1. Kubernetes
 2. Mesos
 3. Docker Swarm
 4. Nomad
 • Service Mesh
 1. Istio
 2. Linkerd
 3. Consul Connet
 4. Kuma
 5. Maesh
 • Infrastructure Provisioning
 1. Terraform
 2. CloudFormation
 3. Pulumi

3.8. CI/CD Tools

Tích hợp liên tục và Triển khai liên tục (CI / CD) đòi hỏi một tập hợp các nguyên tắc và thực tiễn hoạt động, cho phép các nhóm phát triển ứng dụng cung cấp các version thường xuyên và đáng tin cậy hơn. Tích hợp liên tục đề cập đến việc tích hợp code vào nhánh của repository ( ví dụ GIT ). Trong khi quá trình phát triển liên tục sẽ là giai đoạn tự động hóa việc phát hành Code lên các máy chủ. Một số công cụ có thể sử dụng cho CI / CD là:

3.9. Giám sát cơ sở hạ tầng

Giám sát cơ sở hạ tầng là quá trình thu thập dữ liệu về cơ sở hạ tầng  để đưa ra các quyết định hoạt động. Nó sử dụng dữ liệu được tạo bởi máy chủ, ứng dụng, thiết bị mạng và các yếu tố khác để theo dõi các số liệu như thông lượng mạng, dung lượng phần cứng và thời gian hoạt động. Những hiểu biết sâu sắc được cung cấp bởi giám sát cơ sở hạ tầng giúp nâng cao hiệu quả, giải quyết các lỗi bằng cách làm nổi bật các khu vực cải tiến. Các công cụ được sử dụng để giám sát cơ sở hạ tầng bao gồm:

3.10. Giám sát ứng dụng

Giám sát ứng dụng là quá trình đo lường hiệu suất, trải nghiệm và tính khả dụng của ứng dụng. Dữ liệu thu thập được từ việc giám sát sau đó được sử dụng để xác định và giải quyết các lỗi ứng dụng, trước khi chúng ảnh hưởng đến người dùng. Một số phần mềm được sử dụng cho các ứng dụng giám sát là:

3.11. Quản lý Logs

Log là danh sách chi tiết các sự kiện diễn ra trong hệ thống. Với việc giám sát logs, kỹ sư DevOps có thể đánh giá các sự kiện từ log để ngăn chặn lỗ hổng bảo mật, cải thiện dịch vụ, và gửi cảnh báo khi có sự cố. Một số công cụ được sử dụng để quản lý log bao gồm:

3.12. Thiết kế mô hình trên Cloud

Thiết kế mô hình trên Cloud để xây dựng các ứng dụng có thể mở rộng, đáng tin cậy và an toàn trên đám mây. Mỗi mô hình sẽ có một tính năng đặc trưng riêng. Một số mẫu thiết kế Cloud như:

 • CQRS
 • Event Sourcing
 • Ambassador
 • Anti-corruption Layer
 • Compute Resource Consolidation
 • External Config Store
 • Gateway Aggregation
 • Gateway Offloading
 • Gateway Routing
 • Pipes and Filters
 • Sidecar

3.13. Nhà cung cấp dịch vụ Cloud & các gói sản phẩm

Là một kỹ sư DevOps, bạn cần hiểu công nghệ Cloud, tìm hiểu về lợi ích,  yêu cầu, dịch vụ, nhà cung cấp và các gói liên quan đến tổ chức của bạn. Một số nhà cung cấp dịch vụ đám mây được xếp hạng hàng đầu và được sử dụng nhiều nhất là:

Bạn nên biết rằng các gói mà các nhà cung cấp này cung cấp có thể khác nhau tùy thuộc vào số lượng tên miền, bộ nhớ, CPU và Chứng chỉ SSL sử dụng.

3.14.Các công nghệ khác

Ngoài các công cụ, kỹ thuật và công nghệ được đề cập ở trên, còn có một số công cụ khác mà bạn cần tìm hiểu như sau:

4. Kết bài

Hãy nhớ rằng, bài viết này chỉ ở đây để giúp bạn thiết lập con đường và chọn những gì bạn cần học tiếp theo. Sẽ có những thay đổi liên tục về các công cụ và công nghệ trong lộ trình DevOps trong tương lai. Vì vậy, hãy luôn tìm tòi học hỏi những xu hướng và công nghệ mới nhất. Nó cũng sẽ đảm bảo sự phát triển trong sự nghiệp của bạn.

        Nguồn:                                     Truy Cập Diễn Đàn Ngay

congdonglinux.com                            forum.congdonglinux.com

   [maxbutton id=”2″ ]                            [maxbutton id=”3″ ] 

Mã Bài Viết: 23456843123

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

2 Comments

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !