Associate Cloud Engineer Cloud Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 8. Basic Services

GCE

GCS Google Cloud Storage (Lab)

[arve url=”https://youtu.be/0P1sMr0zxoo” loop=”no” muted=”no” /]

GCS via gsutil in Command Line (Lab)

[arve url=”https://youtu.be/qNkYyOG9Q2Q” loop=”no” muted=”no” /]

Starting Our First GCE VM Google Compute Engine Setup (Lab)

[arve url=”https://youtu.be/IxDEDgldvSM” loop=”no” muted=”no” /]

Rundown on gcloud

[arve url=”https://youtu.be/mRZl5foPPbg” loop=”no” muted=”no” /]

GCE In and Out (Lab)

[arve url=”https://youtu.be/VXJT9eaVNwU” loop=”no” muted=”no” /]

GCE via Console (Lab)

[arve url=”https://youtu.be/E9s9N2vHEWc” loop=”no” muted=”no” /]

Milestone Solid Foundation

[arve url=”https://youtu.be/xBUK2s_q8MA” loop=”no” muted=”no” /]

Nguồn:

congdonglinux.com

to be continued …..

 

 

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !