Google Gloud Associate Cloud Engineer Cloud

[ Khóa học ACE ] 9. Basic Services Challenge Lab

GCE

GCE-GCS Challenge Lab

[arve url=”https://youtu.be/q5uW6L9RKgI” loop=”no” muted=”no” /]

GCE-GCS Challenge Lab Data Flow

[arve url=”https://youtu.be/Uo2rfOOYkjA” loop=”no” muted=”no” /]

GCE-GCS Challenge Lab Demo

[arve url=”https://youtu.be/YgeRXmNDLpM” loop=”no” muted=”no” /]

Basic Services Sample Practice Questions Breakdown

[arve url=”https://youtu.be/NzK9PgsYYcE” loop=”no” muted=”no” /]

Milestone Standing On Your Own

[arve url=”https://youtu.be/oapp0cfZNtc” loop=”no” muted=”no” /]

 

           Nguồn:
congdonglinux.com

to be continued …..

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !