Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 10. Scaling

GCE

Managed Instance Groups (Lab)

[arve url=”https://youtu.be/dDqxX9CXVZQ” loop=”no” muted=”no” /]

Milestone Robust Mental Model

[arve url=”https://youtu.be/1MZCXRlNiR0″ loop=”no” muted=”no” /]

         Nguồn:
congdonglinux.com

to be continued …..

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !