congdonglinux.com nomad
Nomad DevOps

Hướng dẫn Nomad Phần 1: Nomad là gì

Nomad là gì ?

Nomad là một bộ điều phối các workload, dễ dàng để triển khai và quản lý bất kỳ Container hoặc ứng dụng bằng việc sử dụng duy nhất một workflow. Nomad có thể thực thi nhiều dạng workload của Docker: non-containers, microservice, và ứng dụng.

Cho phép các nhà lập trình sử dụng infrastructure-as-code để triển khai ứng dụng. Nomad sử dụng tệp tin nhị phân để quản lý các Job và tối ưu hóa resource. Nó được hỗ trợ trên nhiều nền tảng khác nhau: macOS, Windows và Linux.

Nó được áp dụng nhiều bởi các công ty lớn như: PagerDuty, Target, Citadel, Trivago, SAP, Pandora, Roblox, eBay, Deluxe Entertainment …

Các Tính Năng Chính

  • Triển Khai nhiều Container và ứng dụng: Sự linh hoạt của Nomad đó là cho phép triển khai các Container và ứng dụng có thể chạy cùng nhau trên cùng một hạ tầng.
  • Đơn giản và mạnh mẽ: Nomad thực thi một tệp tin nhị phân, kết hợp việc quản lý và lặp lịch bên trong một hệ thống duy nhất. Nó không yêu cầu bất kỳ service hỗ trợ nào cho việc lưu trữ hoặc điều phối. Nomad hoàn toàn tự động trong việc sử lý các application, node, hoặc driver khi chúng phát sinh lỗi. Nó được phân bố và rất mạnh mẽ trong việc điều phối các trạng thái replication để cung cấp tính sẵn sàng cao ( high availability ) trong trường hợp bị lỗi.
  • Hỗ trợ các Plugin cho các Device và GPU: Nomad  tích hợp việc hỗ trợ các workload sử dụng GPU như machine learning (ML), trí thông minh nhân tạo ( AI ). Nó sử dụng “device plugin” để tự động phát hiện và sử dụng tài nguyên từ các thiết bị phần cứng như GPU, FPGAs, và TPUs
  • Liên kết Multi-Region: Nomad có hỗ trợ cho việc gắn kết của nhiều Region với nhau. Khả năng tích hợp này cho phép nhiều Cluster có thể liên kết được với nhau, điều này cho phép các nhà phát triển có thể triển khai các Jobs trên bất kỳ Cluster nào trong Region. Sự liên kết này cũng cho phép tự động replicas các chính sách ACL, namespaces, resource quotas và chính sách Sentinel trên tất cả Cluster.
  • Hỗ trợ khả năng mở rộng ( Scalability ): Nomad tối ưu một cách đồng thời để tăng thông lượng và giảm thiểu độ trễ của các Workload. Nó có thể nhân rộng ( scale ) trong cluster lên đến hơn 10.000  Node trong môi trường Production.
  • Hệ sinh thái HashiCorp: Nomad tích hợp hoàn hảo với Terraform, Consul, Vault cho việc provisioning, service discovery, và các secret.

So Sánh Nomad và Các Tool khác

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là tính đơn giản, linh hoạt, khả năng mở rộng đạt hiệu suất cao của Nomad hơn hẳn các tool cùng tính năng. Tương thích mạnh mẽ với HashiCorp Terraform, Consul và Vault giúp nó dễ dàng tương thích với hạ tầng của nhiều tổ chức đang vận hành.

Người Viết:
LK

 

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Tags

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !