Kiến Thức Linux Database

Hướng Dẫn Cài Đặt Cassandra Trên Ubuntu 18.04

cassandra advantages

Trong này này, tôi sẽ hướng dẫn cách để cài đặt Cassandra trên Ubuntu 18.4, cấu hình và chạy với systemd service của hệ thống.

Cassandra là gì?

Cassandra là một cơ sở dữ liệu phân tán có tính sẵn sàng cao ( High Available), nó có thể lưu trữ một khối lượng dữ liệu khổng lồ. Cassandra thường được sử dụng bởi các công ty lớn như Netflix, Apple và cả eBay… để quản lý dữ liệu với hàng tỉ truy cập mỗi ngày. 

Cassandra có khả năng chống chịu lỗi rất tốt. Nó có thể mở rộng đến hàng trăm hoặc hàng nghìn Node một cách tự động. Thậm chí nếu bạn mất toàn bộ dữ liệu tại trung tâm dữ liệu ( Data Center), thì dữ liệu liệu của bạn vẫn được an toàn. Việc sao lưu, nhân bản dữ liệu của Trung tâm dữ liệu cũng được hỗ trợ bởi Cassandra. Hơn hết là Cassandra có kiểu dữ liệu phi tập trung, nghĩa là sẽ không xảy ra lỗi tại bất kỳ điểm nào. Việc có nhiều Node lỗi có được thay thế mà không gây ra tình trạng downtime hệ thống. 

Cài đặt Cassandra trên Ubuntu 18.04

Để cài đặt Cassandra trên Ubuntu 18.04, chúng ta cần một yêu cầu. Trong phần này, Tôi tạo một máy ảo VM với 4 vCPU và 1 Gb Ram, ổ cứng 200Gb. Đầu tiên, chúng ta cần cập nhật lại hệ thống

# apt update -y && apt upgrade -y
Tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt Java 8 và Python 2.7
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt Cassandra.

Download Cassandra

Đầu tiên, tải về bản mới nhất của Cassandra, ở đây chúng tôi ví dụ là bản 3.11.2

# wget http://apache.claz.org/cassandra/3.11.2/apache-cassandra-3.11.2-bin.tar.gz
Tiến hành giải nén và chuyển thư mục
# tar -xzvf apache-cassandra-3.11.2-bin.tar.gz
# mv apache-cassandra-3.11.2 /usr/local/cassandra
Tiếp đến, chúng ta sẽ tạo một user mới cho Cassandra

Tạo User Mới

Cassandra không cần chạy với quyền root, vì vậy chúng ta sẽ một user và group có tên Cassandra, đồng thời phân quyền phù hợp cho user này.  

Kiểm tra phân quyền

Chúng ta sẽ kiểm ra xem liệu việc phân quyền đã đúng hay chưa, bằng cách chạy ứng dụng Cassandra với user Cassandra vừa tạo. 

Bạn sẽ nhìn thấy nhiều logs xuất hiện, kéo xuống dưới cùng sẽ thấy những dòng logs trông như sau:
INFO [main] 2018-07-22 16:00:13,807 CassandraDaemon.java:529 – Not starting RPC server as requested. Use JMX (StorageService->startRPCServer()) or nodetool (enablethrift) to start it
Mở thêm một cửa sổ terminal khác, và đăng nhập với một user thông thường. Truy cập Cassandra với câu lệnh SQL client có tên là CQLSH, nó sẽ giúp chúng ta kết nối tới server và xác nhận xem mọi thứ có làm việc hay không.
Chạy câu lệnh truy vấn SQL:
cqlsh> select cluster_name, listen_address from system.local;
Đây là những trạng thái khi dùng câu lệnh CQLSH client được kết nối thành công tới server Cassandra Database. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục với việc cấu hình để Cassandra chạy như một dịch vụ systemd.

Cassandra Systemd Service

Tạo một tệp tin mới /etc/systemd/system/cassandra.service và thêm vào những dòng sau đây:

[Unit]

Cấu hình Cassandra

Để kết nối tới máy chủ Cassandra, chúng ta sẽ cần cấu hình bằng cách chỉnh sửa thông số trong tệp tin:
/usr/local/cassandra/conf/cassandra.yaml. Đây là nơi cấu hình chính của Cassandra.

Đầu tiên, chúng ta cần thay đổi địa chỉ Listening cho Cassandra. Thiết lập địa chỉ IP này bằng IP của chính server của bạn. Trong trường hợp của tôi là 192.168.1.47.

listen_address: 102.168.1.47
Tiếp theo, chúng ta sẽ cần thiết lập địa chỉ RPC để CQLSH có thể truy cập và làm việc từ xa. Tương tự vậy, chúng ta cũng sẽ cấu hình về IP của máy chủ chúng ta. 
Note: Don’t change the Cluster Name (cluster_name) at this point because we already started the database and doing so will cause Cassandra to throw an exception and not work.
Lưu ý: Không thay đổi tên của Cluster ( cluster_name) vì chúng ta đã  hệ thống databate đang chạy, nếu chúng ta thay đổi tên cluster sẽ gây ra tình trạng Exeption và hệ thống sẽ lỗi.

Lưu và thoát.

Bây giờ, tiến hành khởi động lại dịch vụ Cassandra. 


Bạn bây giờ có thể kết nối tới Database Cassandra từ xa. Đơn là tải  gói cassandra giống như trên server, và tiến hành kết nối như sau:
Lời Kết

Cassanra bây giờ đã được cài đặt và sẵn sàng sử dụng. Chúc các bạn thành công !!

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Tags

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !