Tutorial-5122023

Gửi cảnh báo tới telegram sử dụng python

Mở đầu

Bạn là một SysAd, và bạn thường xuyên phải theo dõi, giám sát hệ thống của mình. Bạn đã sử dụng nhiều tool giám sát như Zabbix, hay CheckMK. Bạn phải viết thêm plugin cho chúng, và gửi mail tự động mỗi khi có cảnh báo ?
Tuy nhiên với một hệ thống đủ lớn, hoặc đủ để phải chăm chút thường xuyên thì một kênh cảnh báo là chưa đủ, cảnh báo đa kênh mới là điều cần thiết.
Thật may, giờ đây với một thế giới mở, với các API và thư viện đầy rẫy thì việc tích hợp giữa các ứng dụng với nhau đã trở nên dễ dàng hơn.
Trong phạm vi bài viết này mình sẽ giới thiệu một kênh thông tin nữa để các bạn có thể sử dụng để nhận cảnh báo đó là Telegram.

Tạo Telegram bot

Bước 1: Chat với BotFather để tạo một bot

 • Tại ô Search của Telegram chọn BotFather
 • Chat /newbot vào khung chat với BotFather
 • Nhập tên cho bot. Ở đây mình chọn là test_bot
 • Chọn username cho bot. Ở đây mình chọn là TenCuaBot

Quá trình tạo bot diễn ra như sau:

img1

Sau khi hoàn tất bạn sẽ nhận được 1 token, và ở ví dụ này của mình sẽ là: Part00000:Part1111111111111111-Part22222222222222

Bước 2: Thêm bot vào group:

 • Chọn group cần thêm
 • Chọn Add member@your_bot. Ở ví dụ này của mình sẽ là @test_bot
 • Khởi động bot bằng cách chat với bot trong room. Ở ví dụ này của mình sẽ là /my_id @TenCuaBot

Bước 3: Lấy chat_id

Để lấy được chat_id bạn truy cập vào url sau:

https://api.telegram.org/bot[TOKEN]/getUpdates

Ví dụ https://api.telegram.org/botPart00000:Part1111111111111111-Part22222222222222/getUpdates

Tại reponse trả về kiểu json, bạn chú ý đến key có tên là result.chat.id có id bắt đầu bằng dấu - đó chính là chat_id của bạn. Hãy note lại token có được ở Bước 1 và chat_id này nhé. Ở ví dụ này chat_id của mình là -123456789123

Gửi cảnh báo tới Telegram qua API

Sử dụng luôn chính trình duyệt của bạn với method GET của http với cú pháp sau:

https://api.telegram.org/bot[TOKEN]/sendMessage?chat_id=[CHAT_ID]&text=[MY_MESSAGE_TEXT]

Gửi cảnh báo sử dụng curl

Cú pháp

curl -X POST "https://api.telegram.org/bot[TOKEN]/sendMessage" -d "chat_id=[CHAT_ID]&text=[MY_MESSAGE_TEXT]"

Gửi cảnh báo sử dụng thư viện python-telegram-bot của python

Hai cách ở trên mình sử dụng để mình kiểm tra hoạt động của bot mà thôi.
Thật ra các bạn cũng có thể sử dụng thêm các công cụ khác như postman, JMeter… Sử dụng bash/shell, php, javascript … đó là tùy ở bạn. Nhưng như đã nói từ đầu, trong phạm vi bài viết này mình sẽ sử dụng python và server của mình là SSD Cloud VPS CentOS7

1. Cài đặt Python

Cài đặt Python 3.6 các bạn có thể tham khảo bài viết này Cài đặt Python

2. Tạo virtual environment và cài đặt thư viện python-telegram-bot

virtualenv env
source env/bin/activate
pip install python-telegram-bot

3. Viết một script nho nhỏ để gửi thông báo đến Telegram

 • Script sẽ sinh một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0-1000 và gửi thông báo đến telegram.
 • Chú ý lúc này bạn vẫn đang activate virtual environment.

(env) [[email protected] ~]#

Tạo mới file test_script.py với nội dung như sau:

import telegram
import random

def send_test_message():
  try:
    random_number = random.randint(0, 1000)
    telegram_notify = telegram.Bot("[TOKEN]")
    message = "`Số random là {}`".format(random_number) 
  
    telegram_notify.send_message(chat_id="[CHAT_ID]", text=message,
                parse_mode='Markdown')
  except Exception as ex:
    print(ex)

send_test_message()

Chạy script

python test_script.py
python test_script.py
python test_script.py

img2

Tổng kết

Như vậy trong bài viết này mình đã giới thiệu đến các bạn thêm một kênh để nhận cảnh báo về hệ thống. Trong bài viết mình đã giới thiệu cách tạo bot telegram và một số cách sử dụng bot và api của telegram để gửi thông báo.
Hy vọng bài viết có thể giúp ích được cho các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn áp dụng thành công 😀

“if you have knowledge let others light their candles in it”


Tài liệu tham khảo

https://blog.docker.com/2017/03/docker-enterprise-edition/


Thực hiện bởi cloud365.vn

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !