Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 26. Services Breadth

GCE

Compute

[arve url=”https://youtu.be/e0dYCF7wt_E” loop=”no” muted=”no” /]

Storage, DB and Transer

[arve url=”https://youtu.be/cXTWxCBgB8o” loop=”no” muted=”no” /]

Networking

[arve url=”https://youtu.be/2uRoEGy0Bok” loop=”no” muted=”no” /]

Machine LearningAI

[arve url=”https://youtu.be/egdzC1k9jA8″ loop=”no” muted=”no” /]

Big Data and IoT

[arve url=”https://youtu.be/C81uHQb8hPI” loop=”no” muted=”no” /]

Identity and Security.

[arve url=”https://youtu.be/EyE0EjS7Clc” loop=”no” muted=”no” /]

Operations and Management

[arve url=”https://youtu.be/C-l0bOtISrY” loop=”no” muted=”no” /]

Development and APIs

[arve url=”https://youtu.be/zdxhxGFjxeo” loop=”no” muted=”no” /]

     

          Nguồn:
congdonglinux.com

to be continued …..

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !