Tin An Ninh Mạng

Loại malware lây lan qua âm thanh

1489939942hacker Nga.jpg
Nếu bạn không tin… Điều này là hoàn toàn có thể.

Nếu phân loại theo chức năng xử lý thành 3 khối chính:
Khối nhập –> Khối xử lý –> Khối xuất

Khối nhập bao gồm: chuột, bàn phím, Scanner, Micro…
Khối xử lý bao gồm: RAM, Chip CPU, VGA card, Sound Card…
Khối xuất bao gồm: Monitor, Printer..

Một DEV dùng chuột & bàn phím để Coding chương trình rồi Compile và Run
Một Attacker chỉ dùng âm thanh truyền đến Micro vào PC và…Execute

News: http://genk.vn/may-tinh/loai-malware-lay-lan-qua-am-thanh-2013120413585158.chn

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !