Associate Cloud Engineer Cloud Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 6. Account Setup

Free-Tier GCP Accounts

[arve url=”https://youtu.be/nw0pVIIEBjg” aspect_ratio=”640:360″ loop=”no” muted=”no” /]

Create Free-Tier GCP Account (Lab)

[arve url=”https://youtu.be/_UpCXqOHiOY” aspect_ratio=”640:360″ loop=”no” muted=”no” /]

Explore GCP Console (Lab)

[arve url=”https://youtu.be/1u-j_wyCVlY” aspect_ratio=”640:360″ loop=”no” muted=”no” /]

Set Up Billing Export (Lab)

[arve url=”https://youtu.be/T9X10KXDvsE” aspect_ratio=”640:360″ loop=”no” muted=”no” /]

Set Up Billing Alert (Lab)

[arve url=”https://youtu.be/5JiF_S4Fxx8″ aspect_ratio=”640:360″ loop=”no” muted=”no” /]

Set Up Non-Admin User Access (Lab)

[arve url=”https://youtu.be/c8vysJ6EKmE” aspect_ratio=”640:360″ loop=”no” muted=”no” /]

 

Nguồn:

congdonglinux.com

to be continued …..

 

 

 

 

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !