Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 5.Getting Started

GCE

Milestone Start

[arve url=”https://youtu.be/08xq_KZSWec” title=”5″ aspect_ratio=”640:360″ loop=”no” muted=”no” /]

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !