Associate Cloud Engineer Cloud Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 4. Intro to GCP ProductsServices

GCE
[arve url=”https://youtu.be/MUqr6CXJyq4″ title=”7″ maxwidth=”800″ aspect_ratio=”640:360″ loop=”no” muted=”no” /] [arve url=”https://youtu.be/yX5d0kWiWrI” title=”8″ maxwidth=”800″ aspect_ratio=”640:360″ loop=”no” muted=”no” /] [arve url=”https://youtu.be/QUYe8xNkDLs” title=”8″ aspect_ratio=”640:360″ loop=”no” muted=”no” /]

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !