Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 3. Intro to Google Cloud Platform (GCP)

GCE

1. GCP Context

[arve url=”https://youtu.be/zXtXUZ8rfHM” maxwidth=”800″ aspect_ratio=”640:360″ loop=”no” muted=”no” /]

2. GCP Design and Structure

[arve url=”https://youtu.be/3Q4Zsp-Rt7c” title=”6″ maxwidth=”800″ aspect_ratio=”640:360″ loop=”no” muted=”no” /]

 

 

 

 

 

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !