Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 22. Kubernetes Security

GCE

RBAC and Admission Control

[arve url=”https://youtu.be/vUQXXom72CM” loop=”no” muted=”no” /]

Big Picture

[arve url=”https://youtu.be/4I7dhxQDNz8″ loop=”no” muted=”no” /]

 

Authentication

[arve url=”https://youtu.be/g6Z1MacaPM8″ loop=”no” muted=”no” /]

Authorization

[arve url=”https://youtu.be/sd4ezM8Q5eE” loop=”no” muted=”no” /]

Admission Control

[arve url=”https://youtu.be/VW_3rRq0al8″ loop=”no” muted=”no” /]

Demo

[arve url=”https://youtu.be/f1nel6AJxtQ” loop=”no” muted=”no” /]

Recap

[arve url=”https://youtu.be/cqYAT1K89pg” loop=”no” muted=”no” /]

 

       Nguồn:
congdonglinux.com

to be continued …..

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !