Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 18. Kubernetes Storage

GCE

Storage

[arve url=”https://youtu.be/URxFlpyYAXA” loop=”no” muted=”no” /]

Big Picture

[arve url=”https://youtu.be/j3WDwS24WYo” loop=”no” muted=”no” /]

Container Storage Interface

[arve url=”https://youtu.be/XeeMSlosNa0″ loop=”no” muted=”no” /]

PV and PVC

[arve url=”https://youtu.be/cDewqWar4Os” loop=”no” muted=”no” /]

Storage Classes

[arve url=”https://youtu.be/dQQ_iXr48vA” loop=”no” muted=”no” /]

Demo

[arve url=”https://youtu.be/_VD_WR3IYQU” loop=”no” muted=”no” /]

Recap

[arve url=”https://youtu.be/worpAyxCGEE” loop=”no” muted=”no” /]

        Nguồn:
congdonglinux.com

to be continued …..

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !