Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 17. Kubernetes Networking

GCE

Networking

[arve url=”https://youtu.be/_I5g8SDZ01o” loop=”no” muted=”no” /]

Common Networking Requirements

[arve url=”https://youtu.be/PV6r7kiWVBg” loop=”no” muted=”no” /]

Sample App Requirements

[arve url=”https://youtu.be/EGdki0TyCQg” loop=”no” muted=”no” /]

Kubernetes Networking Basics

[arve url=”https://youtu.be/SIA7xtaAkpM” loop=”no” muted=”no” /]

Service Basics

[arve url=”https://youtu.be/hdTkD_a2jY0″ loop=”no” muted=”no” /]

Service Types

[arve url=”https://youtu.be/6zqB_ggOqBY” loop=”no” muted=”no” /]

Service Network

[arve url=”https://youtu.be/CXb2-1hzx6k” loop=”no” muted=”no” /]

Demo

[arve url=”https://youtu.be/r6jQwco100s” loop=”no” muted=”no” /]

Recap

[arve url=”https://youtu.be/w8o3B10gUc4″ loop=”no” muted=”no” /]

 

        Nguồn:

congdonglinux.com

to be continued …..

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !