Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 16. Kubernetes Application Architecture

GCE

Kubernetes App Architecture

[arve url=”https://youtu.be/PxGM2n91wZY” loop=”no” muted=”no” /]

Theory

[arve url=”https://youtu.be/m-3L1lzJyOw” loop=”no” muted=”no” /]

Sample Kubernetes App

[arve url=”https://youtu.be/RYDAqKAyYRs” loop=”no” muted=”no” /]

Recap

[arve url=”https://youtu.be/lf1bhAR4yFY” loop=”no” muted=”no” /]

 

           Nguồn:

congdonglinux.com

to be continued …..

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !