Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 15. Kubernetes Big Picture

GCE

Kubernetes Big Picture

[arve url=”https://youtu.be/Q6N8J8koaeY” loop=”no” muted=”no” /]

Kubernetes Primer

[arve url=”https://youtu.be/Ws-FEDtNXng” loop=”no” muted=”no” /]

The Kubernetes API

[arve url=”https://youtu.be/rwPFN6-yvsU” loop=”no” muted=”no” /]

Kubernetes Objects

[arve url=”https://youtu.be/TqlnMXilH2I” loop=”no” muted=”no” /]

Spin Up a Quick Cluster

[arve url=”https://youtu.be/ZWY1AHvrdJQ” loop=”no” muted=”no” /]

 

Nguồn:
congdonglinux.com

to be continued …..

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !