Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 14. Kubernetes Course Introduction

GCE

What You Need

[arve url=”https://youtu.be/QCvssAetIDY” loop=”no” muted=”no” /]

Schedule

[arve url=”https://youtu.be/rIE435Mxx5Y” loop=”no” muted=”no” /]

 

         Nguồn:
congdonglinux.com

to be continued …..

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !