Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 13. GKE Introduction Google Kubernetes Engine

GCE

GKE Everything You Need

[arve url=”https://youtu.be/pZFTQ1uJdc0″ loop=”no” muted=”no” /]

 

Kubernetes Deep Dive Intro

[arve url=”https://youtu.be/-fc4tbUQYkI” loop=”no” muted=”no” /]

        Nguồn:

congdonglinux.com

to be continued …..

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !