Cloud Associate Cloud Engineer Google Gloud

[ Khóa học ACE ] 12. Networking

GCE

 Routing Overview

[arve url=”https://youtu.be/NCqIhYkULus” maxwidth=”800″ loop=”no” muted=”no” /]

Networking Exam Tips

[arve url=”https://youtu.be/bzq3GXzgvpk” loop=”no” muted=”no” /]

 

        Nguồn:
congdonglinux.com

to be continued …..

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !