Kiến Thức Linux Thủ Thuật

iMindMap 9.0.1 – Công Cụ Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Tuyệt Vời

Từ ý tưởng đến hiện thực với imidmap chỉ cần 3 bước đơn giản là bạn có thể thực hiện nó.

Đưa các ý tưởng của bạn vào khu bản đồ tư duy, phát triển và tổ chức chúng trong iMindMap của trực quan Mind Map Xem và cuối cùng, đặt chúng vào công cụ quản lý công việc trực quan, DropTask. Đó là một quá trình đổi mới hoàn toàn cho các nhà tư tưởng sáng tạo những người muốn kết quả, chứ không phải hệ thống quản lý dự án phức tạp và cồng kềnh

imindmap-9-2.png

Download:

https://docs.google.com/uc?id=0B-Ot9Qh8WFk1aHNJSDBwZ3dCMjg&export=download

Add Comment

Click here to post a comment