Associate Cloud Engineer Cloud Google Gloud

Hướng dẫn deploy cluster Google Kubernetes Engine

Google Kubernetes Engine

1. Tổng Quan về deploy Kubernetes

Để tiếp tục sau phần 1, và phần 2. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài hướng dẫn cách để deploy Google Kubernetes Engine. 

Việc deploy kubernetes nói khó không khó, dễ không dễ. Điều quan trọng là bạn cần phải học cách để có thể tạo ra file deployment , trong file này sẽ mô tả chi tiết các thành phần cần triển khai.

2. Deploy kubernetes

Trước tiên, cần truy cập CloudShell và thực thi câu lệnh sau để tải file deploy ví dụ về, ta sẽ dụng file hello-node-deployment.yaml nằm trong chuỗi bài ví dụ của google. Bạn có thể dùng bất kỳ file deploy nào khác, hoặc tự viết cho mình một file deployment.yaml. 

wget http://raw.githubusercontent.com/GoogleCloudPlatform/gcp-getting-started-lab-jp/master/fundamental/gke/helloNode/hello-node-deployment.yaml
deploy-to-cluster-k8s

Sau khi file hello-node-deployment.yaml đã được tải về, ta sẽ tiến hành điều chỉnh lại <project id> cho phù hợp với Project ID của bạn. 

deploy-to-cluster-k8s-2

Bước tiếp theo, ta sẽ tiến hành convert file deployment này sang phiên bản mới apps/v1, để phù hợp với môi trường k8s trên google cloud. Truy cập vào CloudShell và chạy câu lệnh sau:

kubectl convert -f hello-node-deployment.yaml  --output-version apps/v1

Mở lại file để kiểm tra phiên bản của apiVersion, ta sẽ thấy  đã là apps/v1

deploy-to-cluster-k8s-3

Tiếp đến, chạy câu lệnh sau để tiến hành deploy kubernets:

kubectl apply -f hello-node-deployment.yaml 
kết quả:

deploy-to-cluster-k8s-4

Sau khi đã thực thì file deploy, chạy câu lệnh tiếp để xác nhận lại trạng thái của hệ thống GKE

kubectl get deploy
kubectl get pods -o wide

3. Tạo load balancing service

Cho tới hiện tại, bạn đã deploy thành công service lên cluster k8s. Tiếp đến, ta cần phải tạo thêm 1 load balancing service nữa, đây được xem như tạo cửa ngõ ra vào trên k8s. Lúc này bạn mới có thể truy cập vào được service trên k8s. Để làm được điều này, bạn cần định nghĩa một file service.yaml, nếu bạn chưa biết tạo có thể dùng câu lệnh bên dưới để tải về file ví dụ:

wget https://raw.githubusercontent.com/GoogleCloudPlatform/gcp-getting-started-lab-jp/master/fundamental/gke/helloNode/hello-node-service.yaml
Tiến hành apply service vào cluster k8s
kubectl apply -f hello-node-service.yaml

Kiểm tra trạng thái của service:

kubectl get svc

Một khi service đã thực thi xong, chúng ta sẽ có 1 địa chỉ EXTERNAL-IP dùng để truy cập service. Hình minh họa:

deploy-to-cluster-k8s-5

Truy cập service với IP LoadBalancer có được, ta được kết quả:

1a0f2142 screen shot 2020 10 15 at 13.22.12

Vậy chúng ta đã thực hành xong bài thực hành triển khai GKE. Hẹn gặp lại các bạn ở bài thực hành tiếp theo chúng ta sẽ scale up thủ công các pod và xóa các tài nguyên chúng ta đã tạo ra trong loạt bài thực hành này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, Cloud Ace để được tư vấn về G Suite, GCP.

Google Kubernetes Engine Series:

        Nguồn:                  

congdonglinux.com

              [maxbutton id=”2″ ]                             [maxbutton id=”3″ ] 

 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !