Tin An Ninh Mạng

Cách lập trình virus

hacker 20
m yêu thích an ninh mạng nhưng kinh nghiệm còn kém, đặc biệt là mảng virus
mọi người hướng dẫn cách viết virus đơn giản đến phức tạp
Re: Cách lập trình virus

http://vxheaven.org/

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !