Associate Cloud Engineer Cloud Google Gloud

[Associate Cloud Engineer] 1. Tổng quan về chứng chỉ Associate Cloud Engineer

GCE
Khi nhắc tới chứng chỉ Google Cloud, chúng ta sẽ thường bắt gặp 3 chứng chỉ phổ biến là :
  1. Professional Cloud Architect (PCA)
  2. Professional Data Engineer (PDE)
  3. Associate Cloud Engineer (PCE)
Trong đó, PCA tập trung vào kiến thức về hạ tầng, PDE về mảng Data ( dữ liệu), còn PCE thì tập trung vào phần triển khai và vận hành ứng dụng ( Application).
Để có thể lấy được chứng chỉ Associate Cloud Engineer (PCE), chúng ta sẽ tập trung ôn luyện các vấn đề liên quan như sau:
    • Cài đặt, cấu hình VM : Snapshop, Image, Instance, Instance Group, Disk.
    • Deploy app trên Google App Engine : Java, Python.
    • Networking : cấu hình firewall, Load Balancing, VPN, VPC.
    • Google Kubetnetes Engine: Xây dựng MicroService với Docker container, cấu hình & debug nodes, pods.
    • Stackdriver : Monitoring, Logging, Debug, Reporting.
    • …….
Trong chuỗi bài hướng dẫn về việc ôn luyện chứng chỉ PCE này, chúng ta sẽ lần lượt đi qua các mục như sau:
    1. Overview of Google Cloud Platform
    2. Google Cloud Computing Services
    3. Projects, Service Accounts, and Billing
    4. Introduction to Computing in Google Cloud
    5. Computing with Compute Engine Virtual Machines
    6. Managing Virtual Machines
    7. Computing with Kubernetes
    8. Managing Kubernetes Clusters
    9. Computing with App Engine
    10. Computing with Cloud Functions
    11. Planning Storage in the Cloud
    12. Deploying Storage in Google Cloud Platform
    13. Loading Data into Storage
    14. Networking in the Cloud: Virtual Private Clouds and Virtual Private Networks
    15. Networking in the Cloud: DNS, Load Balancing, and IP Addressing
    16. Deploying Applications with Cloud Launcher and Deployment Manager
    17. Configuring Access and Security
    18. Monitoring, Logging, and Cost Estimating
    19. Deploying Applications with Cloud Launcher and Deployment Manager
    20. Configuring Access and Security
    21. Monitoring, Logging, and Cost Estimating
Đây là những phần rất dễ được tìm thấy trên trang chủ của Google Cloud, ở đây chúng tôi sẽ cố gắng tóm tắt và cô động lại kiến thức, giúp mọi người dễ dàng tiếp nhận hơn.
Cuối mỗi phần sẽ có thêm phần bài tập ôn luyện, giúp củng cố lại kiến thức đã học. Hi vọng sẽ mang lại những bài học bổ ích cho mọi người. Cùng nhau học tập và phát triển nào !!!!
       Nguồn:

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !